آرش رستمی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

متخصص بالینی درمانگر اختلالات اضطرابی، خلقی، ارتباطی، خانواده و زوج

دکتر مهدی فقیهی روانشناس

 مهدی فقیهی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

متخصص نوروتراپی

دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی
مدرس، پژوهشگر و روان‌درمان‌گر
پژوهشگر مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه شهید بهشتی
مدرس، مشاور و مولف موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین
درمانگر کلینیک کاریزما مشاور

عاطفه ذبیحی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی
درمانگر مادر-کودک
درمان مشکلات رفتاری و اضطرابی کودکان
اضطراب های مادرانه
مشکلات رابطه مادر-کودک

 حامد علی آقایی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

روانشناس و روانکاو از آلمان
روانکاوی/ رواندرمانی پویشی
درمان اختلالات اضطرابی و خلقی و …
مشکلات شخصیتی و ارتباطی و جنسی بزرگسالان